Waldorf-pedagógia


A Waldorf-pedagógiáról általában

A Waldorf-óvoda a gyerek ismeretéből - életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből - kiindulva biztosítja a kisgyerek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

A Waldorf-pedagógia egészét megalapozó élettani, orvosi, pszichológiai és antropológiai ismeretek mellett a Waldorf-óvodapedagógiában a több évtizedes gyakorlati tapasztalatok mélységeiből nyert felismerések is igen nagy súllyal jelen vannak. Mindezzel az ember belső lényét és fejlődését helyezi központba.

A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a századelőn kidolgozott emberismeret, az úgynevezett antropozófia. Az antropozófia hatással volt a gyógypedagógiára, az orvostudományra, a művészetekre, a mezőgazdaságra és más életterületekre is.

Az első Waldorf-óvodák megnyitására a Waldorf-iskola 1919-es megalapozását követően mintegy hét-nyolc évvel került sor. Ma már több ezer Waldorf-óvodai csoport működik világszerte.

1988-ban, Solymáron jött létre az első magyar Waldorf-óvoda, amelynek munkája igen nagy érdeklődést váltott ki a szülők és az óvónők körében.1990 szeptemberében kezdte meg munkáját Solymáron a posztgraduális Waldorf óvónőképzés - pontos nevén Waldorf Óvodapedagógiai Szeminárium.
(részlet a Waldorf-Óvodapedagógiai Programból)

  
Szülők szerepe az óvoda életében 

Óvodánk, ahogy az összes többi Waldorf-óvoda is, szülői támogatással jött létre, és a szülők óvodánk iránti elkötelezettsége teszi lehetővé a folyamatos működést,  fenntartást.

A Waldorf-pedagógia kiemelkedően fontosnak tartja a nevelők (jelen esetben a szülők és óvodapedagógusok) közti szoros és kölcsönös kapcsolatot, nemcsak a nevelésben, hanem a kétkezi munkálatokban is.

A földi élet első szakaszában (első 7 év) az utánzásé a főszerep. A gyerek utánzás által tanul. Így válhat a mi aktív munkánk példaértékűvé, amit a gyermek testközelben élhet meg.

Az ünnepkörönkénti szülői esteken beszéljük meg gyermekeink mindennapjainak aktualitásait, illetve az ünnepek körüli teendőket. Együtt alakítjuk, csinosítjuk óvodánk épületét és annak kertjét. Az óvoda tisztán tartása is a családok hétvégi feladata. Ezekben a munkákban mindenki önmagából adhat egy darabot, és mindeközben a szülők egymást is jobban megismerhetik.

Mindenki, aki ebből kimarad, sajnálhatja, mert igazán kellemes szülői gárda alkotja a Gyermekliget Waldorf Óvoda közösségét.